Anthony Grafton

Anthony Grafton

Bio

Anthony Grafton teaches European intellectual history at Princeton University.

Books

Niccolo Machiavelli
Giambattista Vico
promo_SHOP